Спонзорство

Фирмата BMB Logistic е спонзор на детска фудбалска екипа, која се натпреварува во склоп на детската лига во Република Македонија.

Дознајте повеќе за нас!