Историјат

ОСНОВАЊЕ

Фирмата е основана во Скопје на 22.12.2003 година под името Elitte Mak

Во привите денови на основањето фирмата се занимаваше со посредништво на меѓународен транспорт на возила и друга стока. Како понимуваа годините фирмата се специјализираше во делот на меѓународен транспорт на автомобили.

Нашата Локација

ДЕНЕС

Денеска со новото име BMB Logistic располага со повеќе возила за меѓународен транспорт на автомобили. Фирмата BMB Logistic располага со пет камиони од кој четири се Euro 5 и еден е Euro 3 камион.

Дознајте повеќе за нас!